Rekrutacja

Zapisy

Zapraszamy do zapisywania swoich pociech do naszego przedszkola i żłobka.

Żłobek przyjmuje dzieci od 20 tygodnia życia a Przedszkole przyjmuje w wieku od 2,5 lat do 6 lat.

Zapisy odbywają się cały rok. Wpis dziecka na listę dzieci uczęszczających do Przedszkola/Żłobka dokonywany jest na podstawie karty zgłoszenia. Następnie należy podpisać umowę cywilno -prawną. Opłata wpisowego ma charakter jednorazowy. W przypadku gdy liczba dzieci zgłoszonych do Przedszkola/Żłobka jest większa niż liczba miejsc, pierwszeństwo mają:

a) dzieci już uczęszczające do Przedszkola/Żłobka ALADYN,
b) rodzeństwo dzieci uczęszczających,

Zapisy Online

Karta Zgłoszenia (PDF)

Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola (PDF)

Opłaty

PRZEDSZKOLE – Wysokość opłat za usługi świadczone w roku przedszkolnym 2019/2020:

  • jednorazowa opłata wpisowa w kwocie 350 PLN,
  • czesne  (do 13:00) – opłata stała 430 PLN/m-c,
  • czesne  (do 16:30) – opłata stała 590 PLN/m-c,
  • dzienna stawka żywieniowa wynosi 8,50 PLN.


ŻŁOBEK
– Wysokość opłat za usługi świadczone w roku przedszkolnym 2019/2020:

  • jednorazowa opłata wpisowa w kwocie 400 PLN,
  • czesne  (do 13:00) – opłata stała 550 PLN/m-c,
  • czesne  (do 16:30) – opłata stała 730 PLN/m-c,
  • dzienna stawka żywieniowa wynosi 8,50 PLN
  • czesne (ALL) – opłata stała 900 PLN/m-c, ( całodzienny pobyt, wyżywienie, pieluszki , środki higieniczne i kosmetyczne).

W naszej placówce stawka żywieniowa liczona jest jedynie za dni w których dziecko było w przedszkolu lub w żłobku. Uważamy, że skoro dziecko jest nieobecne i nie korzysta z żywienia, Rodzic nie powinien być dodatkowo obciążany.

!! SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!