Rekrutacja

Zapisy

Zapraszamy do zapisywania swoich pociech do naszego przedszkola i żłobka.

Żłobek przyjmuje dzieci od 20 tygodnia życia a Przedszkole przyjmuje w wieku od 2,5 lat do 6 lat.

Zapisy odbywają się cały rok. Wpis dziecka na listę dzieci uczęszczających do Przedszkola/Żłobka dokonywany jest na podstawie karty zgłoszenia. Następnie należy podpisać umowę cywilno -prawną. Opłata rekrutacyjna ma charakter jednorazowy. W przypadku gdy liczba dzieci zgłoszonych do Przedszkola/Żłobka jest większa niż liczba miejsc, pierwszeństwo mają:

a) dzieci już uczęszczające do Przedszkola/Żłobka ALADYN,
b) rodzeństwo dzieci uczęszczających,

Zapisy Online

Karta Zgłoszenia (PDF)

Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola (PDF)

Opłaty

PRZEDSZKOLE – Wysokość opłat w roku przedszkolnym 2022/2023:

jednorazowa opłata rekrutacyjna w kwocie 350 PLN,

czesne  (do 13:00) – opłata stała 450 PLN/m-c,

czesne  (do 16:30) – opłata stała 600 PLN/m-c,

dzienna stawka żywieniowa wynosi 14,00 PLN


ŻŁOBEK
– Wysokość opłat w roku przedszkolnym 2022/2023:

jednorazowa opłata rekrutacyjna w kwocie 400 PLN,

czesne  (dziecko odbierane po obiedzie) – opłata stała 600 PLN/m-c,

czesne  (do 10 godzin) – opłata stała 760 PLN/m-c,

dzienna stawka żywieniowa wynosi 14,00 PLN

W naszej placówce stawka żywieniowa liczona jest jedynie za dni w których dziecko było w przedszkolu lub w żłobku. Uważamy, że skoro dziecko jest nieobecne i nie korzysta z żywienia, Rodzic nie powinien być dodatkowo obciążany.

!! SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!