Kadra

„W dzieciństwie nie wiele zależy od nas samych
wiele zaś od tych, którzy są z nami” B. Racławicki

Przy wyborze przedszkola kierujemy się wieloma czynnikami. Oczywiście każdy z rodziców dokonując wyboru ma indywidualne oczekiwania, wymagania, ale i szereg obaw. Przedszkole, w którym nasze dziecko będzie spędzać wiele godzin każdego dnia, powinno jak najlepiej spełniać funkcję opiekuńczą i wychowawczą, wspierać rozwój małego dziecka i być przyjazne zarówno dla swoich podopiecznych, jak i rodziców. Dobre wypełnianie tych ról w dużej mierze zależy od wiedzy, kwalifikacji i podejścia zawodowego pracujących z małymi dziećmi.

Współczesny nauczyciel to osoba, która kształci, wychowuje i rozwija znajdujące się pod jej opieką dzieci. Sukces tej pracy zależy nie tylko od wychowanków, programu edukacji, warunków zewnętrznych, lecz przede wszystkim od samego nauczyciela. Nauczyciel może być dla dzieci pożądanym wzorem jedynie wtedy, gdy stale pracuje nad sobą jako człowiek, specjalista i pedagog. Kompetentny nauczyciel powinien mieć pełną świadomość funkcji wychowawczych, być wyposażony w rzetelną wiedzę i umiejętności, jak również posiadać odpowiednie cechy osobowościowe, np. cierpliwość. Powinien zapewniać dzieciom poczucie bezpieczeństwa, diagnozować ich osiągnięcia, być organizatorem, animatorem, ekspertem
i przewodnikiem, który motywuje do działania, pobudza ciekawość poznawczą, organizuje sytuacje w procesie dydaktyczno – wychowawczym.

Naszą Kadrę pedagogiczną stanowią nauczyciele posiadający wykształcenie pedagogiczne oraz kwalifikacje zawodowe do pracy w szkole, przedszkolu
i żłobku. Grono pedagogiczne nieustannie dba o własny rozwój zawodowy wszyscy staramy się uzupełniać swoją wiedzę na kursach i szkoleniach dokształcających, jak również podnosić jakość swojej pracy z dzieckiem poprzez poszukiwanie nowych form i metod pracy.

Cały Personel przedszkola to ludzie o wysokiej kulturze osobistej i wrażliwości, nastawieni na zaspokajanie indywidualnych potrzeb i pobudzanie zainteresowań każdego dziecka zgodnie z jego możliwościami intelektualnymi. Wszystkie Panie są ciepłe, uśmiechnięte i troskliwe. Dbają o dzieci, zapewniając jednocześnie profesjonalną opiekę edukacyjną i wychowawczą. Zarówno nauczycielki jak i personel obsługi w swoją pracę wkłada wiele serca, naszym celem jest stworzenie żłobka i przedszkola, do którego dzieci idą z radością, w którym znajdą sposób na życie w tym wielkim, pełnym wyzwań ciekawym świecie.

Dzięki temu, że nauczycielki mają bardzo bogaty warsztat pracy, ciekawe pomoce do zajęć oraz nowatorskie pomysły jak: zajęcia kulinarne, malowanie akwarelami na specjalnych do tego blokach, dla najmłodszych nauka angielskiego w formie animacji bajkowych dzieci korzystają z szerokiej oferty edukacyjnej, a podstawa programowa jest rozszerzana i dostosowywana do potrzeb edukacyjnych każdego z nich.