Zapisy Online

  Informacje o dziecku:

  --

  Adres zamieszkania dziecka

  -

  Adres zameldowania dziecka
  (jeżeli inny niż adres zamieszkania)

  -

  --


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie podanych przeze mnie w formularzu danych osobowych do celów niezbędnych do potwierdzenia wstępnego zgłoszenia dziecka do Niepublicznej Placówki Oświatowej ”Aladyn” (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. nr 133, poz. 883 z późn. zmianami).

  Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola (PDF)

  Klauzula informacyjna RODO