Zapisy Online

Informacje o dziecku:

--

Adres zamieszkania dziecka

-

Adres zameldowania dziecka
(jeżeli inny niż adres zamieszkania)

-

--

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie podanych przeze mnie w formularzu danych osobowych do celów niezbędnych do potwierdzenia wstępnego zgłoszenia dziecka do Niepublicznej Placówki Oświatowej ”Aladyn” (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. nr 133, poz. 883 z późn. zmianami).

Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola (PDF)

Klauzula informacyjna RODO