Oferta: Żłobek(GRUPA – MAKSYMALNIE 16 OSOBOWA)

Wszystkie dzieci w ramach czesnego mają do dyspozycji bogaty wachlarz zajęć, umożliwiający im wszechstronny rozwój:

 • opiekę nad dzieckiem w dni robocze w godzinach 6.30 – 16.30 (z możliwością dostosowania do potrzeb rodziców),
 • zajęcia plastyczno-techniczne,
 • zabawy psychoruchowe,
 • muzykoterapię,
 • ćwiczenia logopedyczne,
 • naukę samodzielności w codziennych czynnościach,
 • zabawy i zajęcia kształtujące umysłowo, rozwijające manualnie i wspomagające motorykę,
 • oraz inne formy „edukacji przez zabawę”,
 • całoroczne ubezpieczenie,
 • dyżur wakacyjny,
 • przyjęcie urodzinowe w przedszkolu (+ prezent od przedszkola),
 • imprezy okolicznościowe, m. in. mikołajki (+ prezent od przedszkola), , bal karnawałowy, dzień dziecka (+ prezent od przedszkola), święto wiosny.

Misją naszego ŻŁOBKA jest zapewnienie dzieciom:

 • maksymalnego bezpieczeństwa,
 • warunków pobytu zbliżonych do domowych – oprócz pielęgnacji i wychowania, duży nacisk na stan emocjonalny dziecka i jego samopoczucie,
 • żywienia zgodnego z obowiązującymi normami,
 • ciepłej i troskliwej opieki wykwalifikowanej i zaangażowanej kadry,
 • atmosfery pełnej przyjaźni i uśmiechu w której dziecko będzie czuło się swobodnie,
 • kontaktu z rówieśnikami, gdyż w grupie dziecko szybciej się uczy,
 • realizacji programu uwzględniającego wszechstronnego rozwój osobowości intelektualnej, fizycznej i społecznej,
 • wsparcia w indywidualnym rozwoju dziecka,
 • stałego rytmu dnia i właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo- wychowawczo-dydaktycznego,
 • nauki i utrwalania nawyków higienicznych, grzecznościowych i porządkowych, uczymy uprzejmości, szacunku do innych, dzielenia się i zabawy w grupie,
 • poszanowania godności,
 • indywidualnego podejścia,
 • wiemy, iż każdemu dziecku na wszystkich etapach jego rozwoju do prawidłowego funkcjonowania potrzeba najbardziej:
  a) zapewnienia mu poczucia bezpieczeństwa,
  b) zrozumienia jego sytuacji,
  c) kontaktu werbalnego.